Oferta

Oferta usług księgowych oraz kadrowo-płacowych

Poniżej przedstawiamy ofertę usług księgowo-kadrowych naszego Biura Rachunkowego MK-TAX, jakie mamy przyjemność Państwu zaproponować.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży.
 • Sporządzanie rejestrów zakupu towarów i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
 • Sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych PIT 28.
 • Sporządzanie deklaracji VAT 7.
 • Rozliczanie właścicieli.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • Ewidencja przychodów i kosztów.
 • Ewidencja środków trwałych.
 • Ewidencja wyposażenia.
 • Sporządzanie rejestrów zakupu towarów i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, PCC, NIP.
 • Sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego.
 • Rozliczanie właścicieli.

KSIĘGI HANDLOWE

 • Prowadzenie księgi głównej i pomocniczych.
 • Sporządzanie rejestrów zakupu towarów i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
 • Ewidencja środków trwałych.
 • Sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald, dziennika.
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego
 • Sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości.
 • Sporządzanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego.

KADRY I PŁACE

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej.
 • Sporządzanie listy płac.
 • Sporządzanie karty wynagrodzeń.
 • Sporządzanie umów zlecenia oraz umów o dzieło.
 • Obliczanie comiesięcznych składek i sporządzanie deklaracji ZUS i PIT.
 • Przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS.
 • Reprezentowanie Klienta przed ZUS.
 • Sporządzanie raportów dla pracowników i płatników.
 • Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników.
 • Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.

POMOC PRZY REJESTRACJI FIRMY

Biuro Rachunkowe MK-TAX oferuje dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i zainteresowanych stałą współpracą porady takie jak:

 • Wybór formy prawnej.
 • Wybór formy opodatkowania: ryczałt czy książka przychodów.
 • Wypełnienie deklaracji niezbędnych do rozpoczęcia działalności:
  • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
  • wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON,
  • zgłoszenie rejestracyjne NIP-1,
  • zgłoszenie rejestracyjne VAT-R,
 • Porady ekonomiczno-finansowe.

Prace księgowe, płacowe i kadrowe prowadzone są przy użyciu najnowszych wersji profesjonalnego oprogramowania komputerowego CDN OPTIMA. Przywiązując szczególną wagę do bezpieczeństwa danych, przeprowadzamy ich archiwizację na bieżąco.